Ex-Jogadores

Naoki Matsuda (1995-2010)

Kazushi Kimura (1981-1994)

Masami Ihara (1990-1999)


Daisuke Nasu (2002-2007)

Daisuke Oku (2002-2006)
Yoshikatsu Kawaguchi (1994-2001)
Eisuke Nakanishi (2004-2006)
Yoshiharu Ueno (1994-2007)
Shigetatsu Matsunaga (1985-1995)
Kunio Nagayama (1989-2003)
Koji Yamase (2005-2010)
Tetsuji Hashiratani (1987–1992)
Shoji Jo (1997-2001)

Ryuji Kawai (2003-2010)
Daisuke Sakata (2001–2010)

Hayuma Tanaka (2001-2002) (2004-2008)

Takashi Mizunuma (1983-1995) (2006)
Akihiro Endo (1994–2005)
Ahn Jung Hwan (2004-2005)
Alberto Federico Acosta (1996)
Atsuhiro Miura (1999-2000)
Tatsuhiko Kubo (2003-2006)


Tatsuya Enomoto (1997-2006)
Daisuke Tonoike (2000–2002)
David Bisconti (1993-1996)
Eiji Gaya (1997)
Kenichi Shimokawa (2001-2006)
Fumitake Miura (1993-1998)
Fumiya Yamamoto (2007-2009)
Gustavo Miguel Zapata (1993-1996)
Hideo Oshima (2005-2008)
Julio César Baldivieso (1997-1998)
Julio Salinas (1997-1998)
Kensaku Omori (1994-1996)
Kenta Hasegawa (1988–1991)
Masaharu Suzuki (1989-1997)
Masahiro Ohashi (1999-2005)
Masato Koga (1996-1996)
Masato Yamazaki (2004-2005)
Mike Havenaar (2006-2009)
Naohiro Ishikawa (2000-2002)
Norihisa Shimizu (2002-2010)
Norio Omura (1992-2001)
Ramón Díaz (1993-1995)
Ramon Medina Bello (1994-1996)
Ryuji Kubota (1995-1997)
Satoru Noda (1990-1998)
Seiji Koga (1998-2001)
Sotaro Yasunaga (1995-1998) (2001-2004)
Takahiro Yamada (1991-1997)
Takanobu Komiyama (2006-2009)
Takashi Hirano (2006)
Takayuki Suzuki (2007)
Takayuki Yoshida (1999-2000) (2006-2007)
Takehito Suzuki (1992-1998)
Takeshi Okada (2003-2006)
Takumi Motohashi (2001-2004)
Takuya Jinno (1989-1995)
Toshinobu Katsuya (1991-1993)
Yoo Sang-Chul (1999–2000) (2003–2004)
Yuki Kaneko (2000-2004)
Yukihiko Sato (2003-2004)
Yukihiro Yamase (2003-2009)
Yutaka Tahara (2001-2002)
Yutaro Abe (2002-2004)
Daijiro Takakuwa (1992-1996) (2007-2008)
Hiroshi Hayano (1978-1985) (1995-1996) (2007)
Kazuyoshi Mikami (2002-2003)
Kei Omoto (2003-2005)
Kenta Furube  (2008-2009)
Kokichi Kimura (1985-1991) (2008-2009) 
Kota Mizunuma (2007-2010)
Shinya Tanoue (2006)


Tomokazu Hirama (1996-2001)

Nobuki Hara (2004-2005)

Shingo Kumabayashi (2005)

Sho Kitano (2003-2005)
Shu Kamo (1974-1989)
Takashi Inui (2007-2009)
Taketo Shiokawa (2005-2007)
Taku Ishihara (2007-2008)
Tatsunori Hisanaga (2002)
Yasuhiro Tominaga (2007) 
Yoshiaki Maruyama (1997-2001)
Yosuke Saito (2007-2010)
Yuji Goto (2004-2006)

Aria Jasuru Hasegawa (2007-2011)


Yota Akimoto (2006-2011)


Yasuhiro Hato (1999-2004) (2010-2011)


Kazuma Watanabe (2009-2011)


Kentaro Moriya (2011-2012)


Kim Kun-Hoan (2008-2009) (2011)


Kenta Kano (2005-2012)


Naoaki Aoyama (2011-2012)

Yuji Ono (2010-2012)


Hiroyuki Taniguchi (2011-2012)


Yoshiaki Shimojo (1973-1984)(1992-1993)(2001-2003)


Jeong Dong-Ho (2009-2010)(2013)

Masashi Oguro (2011-2012)

Masakazu Tashiro (2007-2010) (2013)

Yuji Rokutan (2012-2014)

Eijiro Takeda (2011)

Rei Matsumoto (2010-2012)


Shohei Ogura (2008-2014)


Yoshihito Fujita (2013-2014)

Seitaro Tomisawa (2012-2015)


Takashi Amano (2005-2013) (2015)

Yusuke Higa (2012-2013) (2015) 


Sho Matsumoto (2011-2012) (2014)

Takuro Yajima (2014-2015)


Jin Hanato (2009-2011) (2013-2015)


Yuta Narawa (2013-2015)


Yuhei Sato (2013-2015)


Jungo Fujimoto (2014-2015)Yuta Mikado (2014-2016)


Yuzo Kobayashi (2011-2016)Fumitaka Kitatani (2014-2015)


Andrew Kumagai (2012-2015) 


Ryota Suzuki (2012-2015)

Takuya Takahashi (2016)


Takahiro Yamada (1990-1997)


Rikizo Matsuhashi (1992-1995)


Hiroshi Hirakawa (1987-1992)


Koichi Hashiratani (1983-1992)


Shinji Tanaka (1983-1992)


Takeshi  Takama (1978-1987)


Makoto Sugiyama (1983-1991)


Hidehiko Shimizu (1977-1988)


Toru Sano (1986-1992)


Masaaki  Sakaida (1983-1992)


Tsuyoshi  Koshida (1983-1989)


Nobutoshi Kaneda (1980-1991)


Shinobu Ikeda (1980-1990)